top of page
White Feather
gab 3 zd 4.jpg

PIERWSZE SPOTKANIE

  • ma celu zdefiniowanie obszaru problemowego, poznanie Twoich oczekiwań oraz udzielenie informacji, co możemy Ci zaproponować;​

  • podczas zarówno pierwszego jak i każdego kolejnego spotkania gwarantujemy Ci poufność, co oznacza, że wszystko, co zdecydujesz się nam powiedzieć zostanie objęte tajemnicą (wyjątkiem są informacje wskazujące na zagrożenie czyjegoś życia lub zdrowia oraz wezwanie przez sąd);

  • pierwsze spotkanie nie zobowiązuje Cię do dalszej współpracy, możesz odbyć jedno spotkanie i po nim zdecydować czy skorzystasz z Naszej pomocy kolejny raz czy też nie;

  • jeżeli nasza oferta będzie niewystarczająca, aby udzielić Ci pomocy, postaramy się wskazać Ci miejsce, które odpowie na Twoje potrzeby.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Sesja Psychologiczna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Służy rozpoznaniu problemu, z którym się zgłaszasz oraz znalezieniu najlepszego sposobu, który pozwoli Ci na poradzenie sobie z nim.

 

Czas trwania: obejmuje od jednego do trzech spotkań. 

 

Cel: znalezienie adekwatnej do sytuacji formy pomocy (diagnoza/terapia/warsztat/inne).

Doradztwo

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest to proces oparty na współpracy, mający na celu m.in. nabycie umiejętności  regulacji emocji, nawiązywania satysfakcjonujących relacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Pracujemy pod superwizją w podejściu integracyjnym, o którym możesz przeczytać tutaj: (wkrótce ukaże się artykuł).

Czas trwania: ustalany indywidualnie na początku psychoterapii, najkrótszy wynosi kilka miesięcy.

Psycholog nastolatków

TERAPIA EMDR

Podejście terapeutyczne wykorzystujące bilateralną stymulację mózgu, która pozwala na zredukowanie dyskomfortu, jaki odczuwamy na skutek traumatycznych wydarzeń.

Czas trwania: ustalany indywidualnie na początku terapii, najkrótszy wynosi kilka miesięcy.

shutterstock_662982442.jpg

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Oferujemy przeprowadzenie diagnozy psychologicznej w zakresie: zdolności intelektualnych, osobowości (w tym również zaburzeń osobowości), radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania: obejmuje co najmniej 2-3 spotkania w tym zebranie wywiadu, przeprowadzenie badania oraz omówienie wyników.

 

Na koniec przekazujemy pisemną opinię psychologiczną podsumowującą proces diagnostyczny.

shutterstock_727757203.jpg

INDYWIDUALNY TRENING ASERTYWNOŚCI

Mogę zaoferować Ci trening asertywności dostosowany do Twoich potrzeb. W zależności od obszarów sprawiających Ci trudność będziemy ćwiczyć asertywne zachowanie w takich aspektach jak: wyrażanie potrzeb, stawianie granic, formułowanie próśb, itp.

Czas trwania: obejmuje co najmniej 3-6 spotkań w tym zebranie wywiadu, przeprowadzenie treningu oraz omówienie efektów.

 

W trakcie spotkań otrzymasz zindywidualizowane materiały wspomagające proces pożądanej przez Ciebie zmiany.

Prowadzący: Krystian Rubacha.

Sesja terapeutyczna

INDYWIDUALNY TRENING REDUKCJI NAPIĘCIA

Zapraszam Cię do treningu relaksacji dostosowanego do rodzaju trudności, jakich doświadczasz (m.in. gonitwy myśli, napięcia mięśni, trudności z zaśnięciem). Korzystam z ćwiczeń oddechowych, wyobrażeniowych, mindfullnes, focusingu, treningu Jacobsona i progresywnej relaksacji Schultza. 

Czas trwania: obejmuje co najmniej 2-3 spotkania w tym zebranie wywiadu, przeprowadzenie treningu oraz omówienie rezultatów.

 

Po każdym spotkaniu przekażę Ci materiały, z których korzystałam, abyś mógł/mogła użyć ich samodzielnie w domu.

Prowadząca: Monika Kiepiel.

bottom of page